คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชื่ออะไร  สามารถหาได้จากที่ไหน

คำตอบ :  สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนของผู้บริหารกรม

คำถาม : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สามารถค้นหาได้จากที่ไหน

คำตอบ : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนของนโยบายสำคัญ ในหัวข้อ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค หรือ http://www.rdic.cdd.go.th/

คำถาม : อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชื่ออะไร  สามารถหาได้จากที่ไหน

คำตอบ : ทีวี พช.  สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนของบริการภายใน  บริการด้านเทคโนโลยี หรือ http://www.siamlive.net/show.html

คำถาม: หน่วยงานที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีอะไรบ้าง  มีรายละเอียดไหม

คำตอบ : สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน หมวดข้อมูลเกี่ยวกับกรม  เรื่อง โครงสร้างองค์กร  หรือ http://www.cdd.go.th/web/cdd_about.php#about5

คำถาม : อยากทราบว่าหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนบ้าง

คำตอบ : สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน หมวดนโยบายสำคัญ  เรื่อง หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว 

คำถาม: อยากทราบข้อมูลการจัดตั้งประชารัฐรักสามัคคี

คำตอบ :  สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน หน้าแรกจะมี Banner ประชารัฐรักสามัคคี หรือ http://www.cdd.go.th/web/pracharat.html

คำถาม : อยากทราบข้อมูลสินค้าโอทอป ที่จัดจำหน่ายร้านค้าประชารัฐ บ้าง

คำตอบ : สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน หน้าแรกจะมี Banner ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ประชารัฐ  หรือ http://cddata.cdd.go.th/otoppracha/

คำถาม: อยากทราบข้อมูลกิจกรรมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน สามารถหาได้อย่างไร

คำตอบ : สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน หน้าแรกจะมี Banner ข้อมูลข่าวสาร CIO  หรือ http://www.cdd.go.th/web/cddcio/ 

คำถาม :อยากทราบข้อมูลกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน สามารถหาได้อย่างไร

คำตอบ : สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน หมวดบริการภายใน หัวข้อกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ http://app4.cdd.go.th/adt/

คำถาม: อยากทราบข้อมูลผลการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐสุขใจ

คำตอบ : สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน หมวดบริการภายใน หัวข้อระบบรายงานข้อมูลร้านประชารัฐสุขใจ shop  หรือ http://cddata.cdd.go.th/pracha/pages/dashboard.php

(Visited 1 times, 1 visits today)