แฟชั่นโชว์สุดตระการตาภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย ในงานกาล่าไนท์ เสน่ห์ สีสัน แพรพรรณแห่งสยาม

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานกาล่าไนท์ เสน่ห์ สีสัน แพรพรรณแห่งสยาม โครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม ร่วมกับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คณะทูตานุทูตจาก 17 ประเทศ ผู้บริหารและคณะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ศิลปินผู้มีชื่อเสียงและสื่อมวลชนร่วมในงานอย่างคับคั่ง ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “นับเป็นโชคดีของพวกเราชาวไทยที่เรามีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการต่อลมหายใจผ้าไทยให้มีชีวิตยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ ท่ามกลางวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายแต่ผ้าไทยยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างทรงสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระพันปีหลวง ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ทำให้ผ้าไทยกลับมีชีวิตชีวา พัฒนาต่อยอดให้เป็นที่นิยมของชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย

ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงดำเนินการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาผ้าไทยโดยเสมอมา เกิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญารักษาขนบประเพณี ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กรมการพัฒนาชุมชนได้สืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ขึ้น ลงนาม MOU ร่วมกับ 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ ในการสวมใส่ผ้าไทย และผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย จนเป็นมติคณะรัฐนมตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน และพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ดำเนินการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะผ้าไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น เป็นการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถขยายตลาดเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากล

โดยการจัดงานกาล่าไนท์ เสน่ห์ สีสัน แพรพรรณแห่งสยาม ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกระดับหนึ่งในการแสดงถึงความสำเร็จของผู้ประกอบการผ้าไทยทั่วประเทศกว่า 300 ราย และนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดสรร ขัดเกลาจากนักออกแบบแฟชั่นชั้นนำของเมืองไทยและมีผลงานในระดับโลก ให้รู้ว่าผ้าไทยเราใส่สนุก ใส่ได้ทุกโอกาสแล้วแต่การสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ดีไซน์ใหม่ ๆ ให้ผ้าท้องถิ่นมีความร่วมสมัย สวมใส่ได้หลากหลายโอกาส เพิ่มมูลค่าของผ้าไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเพียรพยายามสืบสาน รักษา และต่อยอด นี้จะเกิดรูปธรรม ขอเชิญชวนให้พวกเราคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใด ร่วมกันสวนใส่ผ้าไทยด้วยความภาคภูมิใจ ให้ผ้าไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยเราตลอดไป”

(Visited 1 times, 1 visits today)