“ผู้นำ…ชุมชนต้องทำก่อน” แล้วมาชวนปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ตอนที่ 2 “ปลูกผักสวนครัวฉบับมือใหม่” ปลูกทุกอย่างที่กิน เหลือก็ขายได้ #QuickWin #ปฏิบัติการ90วัน #ปลูกผักสวนครัว

(Visited 1 times, 1 visits today)