กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. วิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี สุรพงษ์  เสรฐภักดี  กรรมการและรองเหรัญญิก กล่าวถึง การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการที่ดำเนินการร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ในการนี้ นางทรงลักษณ์  วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะฯ ในโอกาสมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน โดยมี สุรศักดิ์ ร่วมพัฒนา ประธานมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีการกุศลสงเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ องค์กร เครือข่าย นายคเชนทร์ชัย  แพงจันทร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ และครัวเรือนเป้าหมาย เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ฯ  ซึ่งในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 14 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ของจังหวัดสุรินทร์ ในมิติด้านรายได้ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์​ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ​ ร่วมมอบถุงยังชีพ​ ผ้าห่มและน้ำดื่มแก่ครัวเรือนทั้ง​ 14​ ครัวเรือนด้วย​ จากการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ทุกครัวเรือนได้แสดงความรู้สึกว่าขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ที่ให้การช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์อย่างดีเพื่อใช้ประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการดำเนินงานด้านการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนั้น จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” โดยได้นำข้อมูลครัวเรือนยากจนจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือครัวเรือนแล้ว จำนวน 16,026 ครัวเรือน ซึ่งมีปัญหา ด้านสุขภาพ 1,594 ครัวเรือน ด้านการศึกษา 2,971 ครัวเรือน ด้านรายได้ 9,770 ครัวเรือน  ด้านความเป็นอยู่ 3,336 ครัวเรือน ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 89 ครัวเรือน และด้านอื่นๆ 2,968 ครัวเรือน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็น กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ของจังหวัดสุรินทร์ ให้ประสบผลสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย สามารถทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากกิจกรรมการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายแล้ว​ ยังมีจุดบริการประชาชน​ ตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา แจกแว่นสายตา​ และตัดผม​ฟรี​ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง​ การจัดแสดงนิทรรศการการขจัดความยากจนฯ​ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์​ และอำเภอศีขรภูมิ​ การสาธิตอาชีพ​ และจัดแสดงสินค้าโอทอป​ โดยทีมพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์

 

#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน  #กองประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน #Changeforgood #ป่อเต็กตึ๊งยึดมั่นอุดมการณ์อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต #“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต” #มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน

#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน #จังหวัดสุรินทร์ #PRsurin #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ #CDDsurin #surincitytalk #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)