กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ทำพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

ในการนี้  นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีวางดอกไม้ถวายความอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร  โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นห้วหน้าคณะ โอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นำแจกันดอกไม้ และดอกไม้ ร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร พร้อมทั้ง ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมวางดอกไม้ถวายความอาลัย ด้วย

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรในฐานะที่ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นมาช้านาน

(Visited 1 times, 1 visits today)