อธิบดี พช. ประชุม Morning Brief สร้างความพร้อมทีมงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม Morning Brief เพื่อหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ มีข้อเน้นย้ำในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

  1. การจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งเมตตา สร้างอาชีพปวงประชา อย่างยั่งยืน” จัดระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง และเป็นการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพฯ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล OTOP ระดับ 3-5 ดาว จาก 76 จังหวัด การประกวดผลิตภัณฑ์ KBO จาก 76 จังหวัด และนิทรรศการของหน่วยงานภาคี คาดว่าจะมียอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมากยิ่งขึ้น กำหนดให้มี พิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ทุกคนที่เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเราจัดให้มีระบบการคัดกรองการเข้าร่วมงาน หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่ให้เข้าร่วมงานและแนะนำไปพบแพทย์ ที่สำคัญทุกคนที่อยู่ในงานต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ภายในงานยังมีบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณต่าง ๆ
  2. การจัดงานครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2565 วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อแสดงความสำเร็จที่ผ่านมาในรอบ 60 ปี ทิศทางในอีก 5 ปี (ปี 66-70) และเชิดชูเกียรติผู้นำการพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยประเด็นการจัดงาน คือ ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน นำเสนอผลงานเด่น ประกาศนโยบาย/แผน 5 ปี ซึ่งจะจัดในรูปแบบ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เวทีเสวนาวิชาการ และแข่งขันตอบปัญหา (แฟนพันธุ์แท้) ให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับลดงบประมาณให้ใช้เท่าที่จำเป็น และขอให้ทบทวนโครงสร้างเนื้อหาในหนังสือเล่าขาน ตำนาน 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา และกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ในงานคืนสู่เหย้า 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน “รวมพลังคนพช. 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน” วัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังคนพช. เนื่องในวาระ 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างความแน่นแฟ้นของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร โดยมีประเภทกีฬา 1) กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอลชาย แชร์บอลหญิง ปิงปอง และเปตองทีมผสม 2) กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งกระสอบ ซักกะเย่อ วิ่งสามขา ตีกอล์ฟมะเขือยาว และปิดตาตีหม้อ และมอบรางวัลในงาน “คืนสู่เหย้าชาว พช.” ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)