พช. เตรียมความพร้อม การจัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อม การจัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรม และคณะทำงานบริหารจัดการงาน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ตั้งแต่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกิจกรรมภายในงาน มีจำหน่ายสินค้า OTOP OTOP 3-5 ดาว OTOP ศิลปิน OTOP OTOP Trader OTOP ชวนชิม First Lady โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดง วัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ต รวมถึงกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดง และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาส ในการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มีพบปะและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน มาร่วม ช้อป ชิม ชม ภายในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และสามารถติดตามข่าวสารและรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานได้ทาง Facebook fanpage : กรมการพัฒนาชุมชน/OTOP TODAY เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจแก่ผู้ประกอบการให้มีกำลังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการจัดหาช่องทางการตลาด สร้างโอกาสทางการผลิต และการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)