เปิดแล้ว !! OTOP Shopping week พังงา 2-8 พ.ค. 65 เอาใจนักช้อป ทั้งชาวไทย และต่างชาติ หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จากผลกระของไวรัสโควิด-19

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดพังงา ร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย โอทอปชวนช้อป ชิม ชม ครบเครื่องเรื่องความอร่อย ตื่นตากับสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” 2-8 พฤษภาคม 2565 โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา นางสาวกานต์สินี สุขสม ยุติธรรมจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ OTOP อยู่ที่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามแนวคิด “การตลาด นำการผลิต” และโครงการ OTOP ภูมิภาค เป็นโครงการหนึ่งที่สืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ทั้งยังทำให้ประชาชนในจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ ได้เรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของภูมิภาคอื่น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ในที่สุด

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดงาน OTOP ภูมิภาค มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา จังหวัดลำปางและจังหวัดกำแพงเพชร โดยการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดพังงาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2565 รวม 7 วัน ภายใต้แนวคิด “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 300 บูธ กิจกรรมภายในงานมีทั้ง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 5 ดาว และอาหารชวนชิม การสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP และยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้อง และกิจกรรมชิงรางวัลในทุกวัน

“การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ของ OTOP ภูมิภาคในปีนี้ และยังสอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางและทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าในงานกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัว หลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง มาช่วยกันสนับสนุนสินค้า OTOP จากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มาจำหน่ายภายในงาน OTOP SHOPING WEEK ตลอด 7 วันนี้ โดยภายในงานยังคงมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่รัดกุมและปลอดภัย มีการรักษาระยะห่างโดยผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น และผู้สนใจยังสามารถติดตามข่าวสารและรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานได้ทาง Facebook fanpage : OTOP TODAY / OTOP EVENT และ OTOP นวัตวิถี มาช่วยกันให้กำลังใจผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกันครับ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน

(Visited 1 times, 1 visits today)