พช. พัทลุง x นักการตลาดรุ่นใหม่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมชื่นชมความสำเร็จ

วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 14.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่อำเภอศรีบรรพต และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และกลุ่มศิวะนาฎ กนกไทย

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าวร่วมกับนาย เสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต โดยทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพและวิดีโอจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง HLM ของ นางเอียด ชุมดำ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ในเวลาต่อมา นายกิตติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เดินทางไปเข้าเยี่ยมชมกลุ่มศิวนาฏกนกไทย หมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมพิมพ์ลายผ้าท้องถิ่น และย้อมสีผ้า ซึ่งมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น อีกทั้งชื่นชมผลงานของ นายยุทธพล ซุ่นเซ่ง ประธานกลุ่ม ในการประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าบาติก มัดย้อม นับว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของศิลปิน OTOP และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่ประจักษ์

โดยสื่อประชาสัมพันธ์จะเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook : “พช.พัทลุง” โดยคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จะเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube : พช.พัทลุง

#Change for good#
#โคกหนองโมเดล
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#ChangeForGood
#ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี
#นักการตลาดรุ่นใหม่
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good
นักการตลาดรุ่นใหม่ : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)