พช. เฟ้น 39 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) เข้าสู่การทดสอบตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดกิจกรรมทดสอบตลาด (ออฟไลน์) “QD Academy SHOW CASE by พช.” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ในกิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จำนวน 39 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมงานพร้อมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผ้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565 นี้

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากภูมิปัญญากำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภค กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้พัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงามโดดเด่น ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด สำหรับการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดแบบออฟไลน์ในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 39 ผลิตภัณฑ์ จาก 390 ผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพราะผ้าและเครื่องแต่งกาย ถือเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องมีการสัมผัสเนื้อผ้า ต้องมีการทดลองสวมใส่ และพูดคุยกับผู้ผลิตก่อนเลือกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ขณะเดียวกัน โครงการฯนี้ ยังได้ขยายช่องทางการตลาดผ่านทางออนไลน์ด้วย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เก่งขึ้น และขายสินค้าได้มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ OTOP จะได้พบปะพูดคุยกับผู้ซื้อโดยตรง นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชนยังได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด Online กับ Lazada, Shopee เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อทดสอบความต้องการของตลาดด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 16 มกราคม 2565 นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี “รองอธิบดี พช. กล่าว”

(Visited 1 times, 1 visits today)