พช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

นายนิวัติ น้อยผาง กล่าวว่า ด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย เป็นประโยชน์ต่อประเทศนานัปการ อาทิ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง ทรงจัดตั้งกองเสือป่าโดยมีจุดมุ่งหมายในการรักษาดินแดนของประเทศเป็นสำคัญ การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เป็นต้น จึงได้รับพระสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

(Visited 1 times, 1 visits today)