ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) ดอยอินทรีย์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) ระดับตำบล ณ แปลง โคก หนอง นา พช. CLM ดอยอินทรีย์ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวต้อนรับ

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพลิกฟื้นผืนป่าด้วยศาสตร์พระราชา” จากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช

หลังจากนั้น นายอำนาจ เจิมแหล่ เจ้าของแปลง CLM ได้อธิบายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีด้วยวิธีปฏิบัติ “เล็ก แคบ ชัด” และบรรยายการนำผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้ มาทำน้ำสมุนไพรเจ็ดนางฟ้า ซึ่งมีสรรพคุณช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ต้านภัยโควิด-19

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ด้วยการปลูกต้นไม้ ห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม และปลูกหญ้าแฝก

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนาพช.
#CLMดอยอินทรีย์เชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)