นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 6 จังหวัดอันดามัน(ANDAMAN OTOP SHOP) หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประชุม ครม.สัญจร และเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอปชุมชน 6 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กลุ่มผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดกระบี่เป็น 1 ใน 4 จังหวัดซึ่งเป็น”พื้นที่สีฟ้า” ที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. โดยรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่ยังเข้มงวด และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นให้คนในชุมชน ได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้แต่ละชุมชน เกิดการพัฒนาศักยภาพของสินค้าชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด มีจุดเด่น และเป็นจุดขายที่น่าสนใจแก่กลุ่มลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปอันดามัน จึงเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล โดยการนำสัญลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงดอกไม้ประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดมาตกแต่ง ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพ “ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการและเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของไทย จากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่นได้เป็นอย่างดี การเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 6 จังหวัดอันดามันครั้งนี้ จะเป็นการช่วยสนับสนุน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ครบวงจร เเละเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

จากนั้นเวลา 13.00 น. นายกฯ และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นน้ำคลองหนองทะเล (คลองหรูด) บ้านหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยเยี่ยมชมนิทรรศการของดีและวิถีชุมชนคนหนองทะเล จำนวน 6 บูธ ประกอบด้วย บูธที่ 1 น้ำตะไคร้ใบเตย บูธที่ 2 สาธิตผ้ามัดย้อม บูธที่3 ผัดหมึกนิโกร บูธที่ 4 น้ำพริกกุ้งเสียบ บูธที่5 สาธิตการแทงต้ม ข้าวเหนียวสังขยา บูธที่ 6 สับปะรดกวน ข้าวยำโบราณ และร่วมกิจกรรมทำโรตี 2-1 ซึ่งเป็นการทำโรตีและทอดไข่ดาวบนใบตอง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวปักษ์ใต้ และร่วมถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอิน UNSEEN Krabi Thailand ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)