ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ชัยนาทคัดเลือกผลิตภัณฑ์ร่วมจำหน่ายในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2564

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจพื้นที่ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องเบญจรงค์ ณ ร้านชัยนาทเซรามิก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องเบญจรงค์ ณ ร้านชัยนาทเซรามิก อำเภอเมืองชัยนาท

โดยมีคุณนฤมิต เชี่ยวชาญ เป็นประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ แล้วกล่าวว่ากลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องเบญจรงค์เซรามิก เช่น โถชั้นเบญจรงค์ลายประเพณีไทย แก้วมัดเบญจรงค์ลายดอกพิกุล แก้วกาแฟเบญจรงค์ลายพุ่มข้าวบิณฑ์เส้นสีถมทอง เซรามิกชุดกาแฟเป็นการเขียนลวดลายแม่สีทั้ง 5 ได้แก่ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง ลงบนพื้นผิวถ้วย ชาม จนกลายเป็น “เบญจรงค์ ชัยนาทเซรามิก” ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท คือ “ลายช่อใบมะขาม” สำหรับเครื่องเบญจรงค์ ชัยนาทเซรามิกดำเนินการมากว่า 20 ปีเกิดขึ้นมาพร้อมกับงานศิลป์ที่ทรงคุณค่าท่ามกลางกลุ่มคนที่รักที่จะสืบทอดตำนานงานศิลป์ให้เป็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นในความคิดสืบสานหัตถศิลป์จากดินไร้ค่ากลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาอันวิจิตรตระการตาด้วยฝีมือคนชัยนาททุกวันทุกชิ้นงานที่เราบรรจงสร้างสรรค์ยังคงเต็มไปด้วยคุณภาพความรักและความใส่ใจด้วยจิตวิญญาณเพื่อรักษามรดกทางภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบันให้อยู่ตลอดไป และขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ให้การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มด้วยดีเสมอมา

ในการนี้ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมกับนางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชน ได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ เพื่อเข้าร่วมจำหน่ายในร้านกาชาดออนไลน์ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564

ผศ.ศศิธร จันทมฤก กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและชื่นชมกับการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญารวมถึงการค้นคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายอัตลักษณ์ของตนเองและสามารถประยุกต์ลายผ้าพระราชทานของ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาประยุกต์เป็นลวดลายในผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเที่ยวชมงานกาชาดออนไลน์ที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-27

ธันวาคม 2564 โดยจะมีสินค้าราคาพิเศษมากมาย มีโปรโมชั่นพิเศษที่จะพบได้เฉพาะงานกาชาดออนไลน์เท่านั้น เชิญชวนทุกท่านร่วมกันสนับสนุนสลากกาชาดของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อสมทบทุนกับกาชาด ประสบการณ์สนุกสร้างสุขทุกมิติกับงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2564”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)