กรมการพัฒนาชุมชน – สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปฏิบัติบูชา “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 11 โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ปฏิบัติบูชาเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลนี้ และสนองพระราโชบายในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ด้วยการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องทุกวัน เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจ ลดภาระในการจัดหาอาหารระหว่างวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วัดระฆังฯ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับศิษยานุศิษย์วัดระฆังฯ ตลอดจนภาคีเครือข่ายผู้มีจิตอาสา ร่วมกันประกอบอาหาร และบรรจุข้าวกล่อง ในเมนูไก่ต้มน้ำปลา พร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บ จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในเขตชุมชนวัดระฆังฯ 6 จุด ได้แก่ 1) โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 300 กล่อง 2) โรงพยาบาลกลาง จำนวน 200 กล่อง 3) โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 170 กล่อง 4) โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ (ศูนย์วัดศรีสุดาราม) เขตบางกอกน้อย จำนวน 200 กล่อง 5) พระภิกษุ สามเณร แม่ชี วัดระฆังฯ จำนวน 100 กล่อง และ 6) เจ้าหน้าที่กวาดขยะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 30 กล่อง ในแต่ละจุดนั้น มีตัวแทนมารับข้าวกล่อง ไปแจกจ่าย แบ่งปัน ต่อให้บุคลากรและประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการคำนึงถึงการปฏิบัติตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด และมีการบริหารจัดโรงครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ผู้ประกอบอาหารแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ ตลอดการดำเนินกิจกรรม
กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเอาชนะ และฝ่าฟันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปด้วยกันอย่างมั่นคง และในโอกาสมหามงคลนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยได้ร่วมใจทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา ด้วยจิตเป็นกุศล เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศไทย น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2564

ภาพ/ข่าว กรมการพัฒนาชุมชน
#โรงครัวปันน้ำใจ #ต้านภัยโควิด19

(Visited 1 times, 1 visits today)