กรมการพัฒนาชุมชน ขานรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลบุกตลาดค้าขายออนไลน์ยุค NEW NORMAL และบทสัมภาษณ์นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 รายการ “สร้างฝีมือสร้างอาชีพ….สร้างสังคม ชุมชนเข้มแข็ง” ช่วงที่ 1 นำเสนอข่าวกรมการพัฒนาชุมชนขานรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล บุกตลาดค้าขายออนไลน์ยุค New Normal และบทสัมภาษณ์นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีรายละเอียดตามลิงค์วิดีโอนี้
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=489961668750439&id=100032098312182

(Visited 1 times, 1 visits today)