รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในการประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน ในการประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 6/2564 จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet โดยมีนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน

ในโอกาสนี้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายธีรพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามสนับสนุนและให้แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1. ด้านการเงินและบัญชี เกี่ยวกับเงินรอตรวจสอบ เงินฝากธนาคาร เงินฝากคืนคลัง และผลการเบิกจ่าย
2. ด้านการบริหารจัดการหนี้ เกี่ยวกับการตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ แนวทางการยืนยันลูกหนี้รายโครงการ
3. ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับลูกหนี้ที่ต้องดำเนินคดี และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ณ ห้องประชุมสาธรฯ (บ้านพักพัฒนาการจังหวัด) ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)