พช. เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมธีรราชมหามุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 19.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมพระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ซึ่งมรณภาพลงด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุ 85 ปี 63 พรรษา
โดยมีผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร เลขานุการกรม และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีฯ ณ พระวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สำหรับประวัติพระธรรมธีรราชมหามุนี มีนามเดิมว่า เที่ยง ชูกระโทก เกิดเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2478 ที่บ้านดอนชมพู ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายโปย และนางสี ชูกระโทก หลังเรียนจบชั้นประถมที่ 4 บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสมอราย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีพระครูพรหมวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นเจ้าอาวาสวัดสมอรายได้ส่งไปฝากเรียนที่วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม
เมื่อเจ้าคุณเที่ยง อายุครบ 20 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2501 ที่วัดบ้านดอนชมพู ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยมีพระครูพินิจยติกรรม วัดใหม่สุนทร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษาอยู่ 2 ปี ก็กลับมาที่วัดระฆังฯ เพื่อศึกษาบาลี จนสามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ จนกระทั่งปี 2550 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ

พระธรรมธีรราชมหามุนี หรือ เจ้าคุณเที่ยง ท่านมีความสามารถในการเขียนกวีธรรมสาธกหรือกลอนธรรมะจำนวนมาก สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอด จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค 11 นอกจากเป็นพระนักปกครองแล้ว ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดระฆังฯ ท่านได้เรียนวิชาตามแนวทางสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี จากหลวงปู่นาคและหลวงปู่หิน วัดระฆังฯ มักได้รับนิมนต์ให้ร่วมพิธีพุทธาภิเษกและอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลชื่อดังอยู่เป็นประจำ ส่วนวัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้กับเจ้าคุณเที่ยง คือ พระสมเด็จเนื้อดินและปิดตาเนื้อดิน สร้างจากเนื้อดินหุ่นหรือดินไทย ที่เหลือจากพิธีการสร้างหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต จึงนำดินนั้นมาสร้างเป็นพระเครื่องเนื้อดินมีลักษณะสีดำเกรียม เมื่อปี 2500 เจ้าคุณเที่ยงมีชื่อเสียงเป็นพระผู้ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องเป็นพระที่มีจริยธรรมงดงามปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)