กรมการพัฒนาชุมชน นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาขุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

(Visited 1 times, 1 visits today)