ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันนี้ (8 ม.ค. 65) เวลา 06:00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายสุทธิพงษ์จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำถวายว่า ที่ทุกท่าน มาพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ต่างมีความปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างชื่นชมในพระบารมี และสำนึกในพระกรุณาคุณ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร โดยตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุข แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยทรงมีพระทัยมุ่งมั่น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่สืบทอดงานศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย นอกจากนี้ ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปันองค์ความรู้ ให้แก่วงการผ้าไทย โดยทรงมีพระวินิจฉัย นำแนวคิดอันเป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอด มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยเป็นสิ่งที่แสดงเรื่องราว อัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบ และตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย ที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน อย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกทำให้ผ้าไทยมีคุณค่าและทรงมีพระกรุณาคุณพระราชทาน แบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ สร้างปรากฏการณ์ปลุกกระแสกลุ่มทอผ้า และวงการผ้าไทยเป็นอย่างยิ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวไทยในภาวะการแพร่ระบาดของ covid -19

นายสมคิด จันทมฤก เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆ อาทิ โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมุ่งมั่นในการร่วมสืบสานพระบรมราชปณิธาน ทรงมีแนวพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” จากการเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตกรรมชุมชน 3 ภูมิภาค ในระหว่าง ปี 2563 – 2564 ทรงสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนพระองค์ให้แก่ศิลปินช่างทอผ้าและผู้ประกอบการด้านหัตกรรมทุกประเภท ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากลมาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่าอยู่สืบไป ตลอดทั้งพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญที่สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน 3 ลาย คือ ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง ท้องทะเลไทย และป่าแดนใต้ ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนองแนวพระดำริ โดยแจ้งทุกจังหวัดทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาสและได้จัดกิจกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานขึ้น ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและสร้างประโยชน์อันมหาศาลให้กับประชาชนชาวไทยยามวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://bless.cdd.go.th/cddbless/ ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)