พช. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลาง

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ครบรอบ 130 ปี  โดยมี นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)