ในหลวง ร.10 พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ความสดใส สดชื่น ของโคกหนองนา” (ดาวน์โหลด)

คลิกดาวน์โหลดภาพวาดฝีพระหัตถ์

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 1 ภาพ พร้อมข้อความว่า “ความสดใส สดชื่น ของโคกหนองนา” และ “ความสุขและอบอุ่นในบ้าน บนโคกหนองนา” ทรงลงพระปรมาภิไธย 3 ก.ย.63 เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)