อธิบดี พช. และ ประธานสภาสตรีฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พช. และคณะกรรมการสภาสตรีฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารประธานสภาสตรีฯ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

จากนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

(Visited 1 times, 1 visits today)