กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ 100 ตัน จาก JICA เพื่อสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จำนวน 100 ตัน จาก บริษัท วัน สตาร์ เอ็มเมอรัลด์ จำกัด ผ่านการประสานงานจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) สำนักงานประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี พัฒนาการจังหวัดและผู้แทนจาก 16 จังหวัด เจ้าหน้าที่ JICA และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท วัน สตาร์ เอ็มเมอรัลด์ จำกัด ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยขณะนี้ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมพลังปลูกผักสวนครัวไปแล้วถึง 92.34% (ข้อมูล 14 มิ.ย. 63) ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมาก และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง เพราะ จะสามารถช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อผักมาบริโภคในระดับครัวเรือน ทำให้ครัวเรือนมีเงินเก็บไว้ใช้สอยในสิ่งจำเป็น ขณะเดียวกันก็มีผักรับประทานตลอดทั้งปี เป็นพืชผักปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากสารพิษตกค้างอีกด้วย

“กรมฯ มีความคาดหวังว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือประชาชนและสังคมไทยได้หลายประการ กล่าวคือ ทำให้คนไทยสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อผักมาบริโภคในระดับครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 50 บาท/วัน หากไม่ต้องซื้อผัก 20 วันใน 1 เดือน ก็จะสามารถลดรายจ่ายกว่า 1,000 บาท/เดือน จะทำให้ครัวเรือนมีเงินเก็บไว้ใช้สอยในสิ่งจำเป็น ขณะเดียวกันก็มีผักรับประทานตลอดทั้งปี ครอบครัวเกิดความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันจากที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกผัก มีอาหารที่พอเพียง แบ่งปันเพื่อนบ้าน เป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 76  วัน พบว่าจากจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั่วประเทศ 12,976,932 ครัวเรือน ไม่รวมกรุงเทพมหานคร มียอดครัวเรือนลงมือปลูกผักสวนครัวแล้วจำนวน 11,983,015 ครัวเรือน

ขอขอบคุณ JICA และ บริษัท วัน สตาร์ เอ็มเมอรัลด์ จำกัด ที่ได้ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จำนวน 100 ตัน เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครั้งนี้ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะจัดสรรไปยังจังหวัดต่างๆ รวม 16 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี เลย สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพัฒนาการจังหวัดและผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ มาร่วมรับมอบในวันนี้ด้วย โดยจะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป การสนับสนุนโครงการฯ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนการสร้างผลผลิตของครัวเรือนให้มีคุณภาพและปลอดภัย ทำให้การดำเนินการโครงการฯ นี้เกิดประสิทธิผลสมบูรณ์สูงสุด” นายโชคชัยกล่าว

ด้าน Mr. Keiichiro Yuasa  ผู้แทนอาวุโสองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) สำนักงานประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัท วัน สตาร์ เอ็มเมอรัลด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่นำมามอบในวันนี้เกิดจากการร่วมทุนของบริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลพบุรี จำกัด (ประเทศไทย) กับ Kantoh Nosan Corporation และ IM Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น โดยปุ๋ยอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้เป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)