อธิบดี พช. เปิดงานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยาน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปั่นเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี

อธิบดี พช. เปิดงานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยาน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปั่นเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี

วันนี้ (7 ม.ค. 63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานอำนวยการในการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2563 เป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยมี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ และบริษัทห้างร้านที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องบอลลูมซี ชั้น 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรัชทายาททุกพระองค์ ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นถ้วยถาวรซึ่งจะดำเนินการจัดแข่งขันเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

การแข่งขันครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง โดยกระจายการแข่งขันไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมถวายความจงรักภักดีด้วยการลงนามถวายพระพร การร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมีควบคู่กันไปรวมทั้งจัดขี่จักรยานเพื่อสุขภาพให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานฯ ตลอดจนมีการเผยแพร่และจัดนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำรถจักรยานเก่าที่ชำรุดมาซ่อม เปลี่ยนยางและปรนนิบัติบำรุงใหม่ให้สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาให้กับประชาชนที่มาขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ วัดความดัน ส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก เป็นการตรวจร่างการขั้นต้น เป็นการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อให้ทราบถึงสภาพร่างกายของตัวเอง เพื่อทำการรักษาหากพบว่ามีสภาพของร่างกายที่ผิดปกติ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชาติมากที่สุด อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบแผนในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกีฬาจักรยานยังสามารถสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ให้กับครอบครัว การสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเป็นสื่อกลางทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีแข็งแรง สร้างวงจรเศรษฐกิจ วงจรกีฬาให้เกิดขึ้น ตลอดจนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงอีกด้วย และมีสนามกีฬา BMX เกิดขึ้น ลงหลักปักฐานไปสู่เด็กเรียนรู้กฎกติกา ซึ่งการได้มีโอกาสร่วมงานกับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย และจัดการแข่งขันเป็นสนามที่ 5 ที่จังหวัดตราด ในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2563 ได้จัดเตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นอย่างดี และมีผลไม้จากสวนจังหวัดตราด มาให้ชิมกัน เช่น ทุเรียนเกาะช้าง และสละ การจัดงานในครั้งนี้จะต้อนรับนักแข่งขันให้ดีที่สุด

โดยการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 จำนวน 5 สนาม ๆ ละ 600 คน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จันทบุรี ระนอง กาญจนบุรี และจังหวัดตราด
2. การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” จัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 จำนวน 5 สนาม ๆ ละ 250 คน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และสนามเวลโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพฯ
3. การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 จำนวน 5 สนาม ๆ ละ 400 คน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จันทบุรี ระนอง กาญจนบุรี และจังหวัดตราด
4. การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 จำนวน 4 สนาม ๆ ละ 500 คน ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี นครนายก ลพบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
5. การแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 จำนวน 4 สนาม ๆ ละ 1,000 คน ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี นครนายก ลพบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
6. การแข่งขันจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 สนาม ๆ ละ 300 คน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท เชียงราย สุโขทัย และจังหวัดตราด

“กระผมต้องขอขอบคุณ และชื่นชม สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และตัวแทน ผู้สนับสนุน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทำให้เราได้มีกิจกรรมที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ซึ่งจะปรากฏต่อสายตาของผู้คนทั่วโลก ผ่านรูปแบบของการแข่งขันนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ และการประสานงานกันอย่างจริงจัง ความพยายามทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั่นเอง” นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)