นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้ (11 กันยายน 2562)

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทฯ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)