นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 15/2562

วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 13.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 15/2562 ส่วนกลาง และผ่านระบบ VDOconference ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด โดยมี ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องส่วนกลาง และภูมิภาค ร่วมประชุม

ณ ห้อง warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)