นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปสัมภาษณ์ ประเด็น “ผลความสำเร็จของโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO” (Knowledge Based OTOP)

วันนี้ (9 กันยายน 2562) เวลา 14.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บันทึกเทปสัมภาษณ์ ประเด็น “ผลความสำเร็จของโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO” (Knowledge Based OTOP) ที่จะนำออกอากาศทางรายการจุดประกายความสุข ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น.

ณ ห้องผลิตภัณฑ์ OTOP ชั้น 1 กรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)