นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2562

5 ก.ย. 62

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2562
โดยมีคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

ทั้งนี้ กำหนดการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 9/2562 จะมีขึ้นในวัน 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)