นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร พช. ประชุมหารือร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการเป็นที่ฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนามของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและบุคลากร เพื่อโอกาสทางการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม

 

วันนี้ (3 กันยายน 2562) เวลา 14.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร พช.
ประชุมหารือร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการเป็นที่ฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนามของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและบุคลากร เพื่อโอกาสทางการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม

ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ
สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)