นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ชี้แจงแนวทางการพิจารณาการแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการพบเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ (k2)

25 สิงหาคม 2562
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ชี้แจงแนวทางการพิจารณาการแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการพบเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ (k2)
โดยมีคณะทำงานสนับสนุนดำเนินการพิจารณาข้อเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ในการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหนงนักวิชาการผู้ช่วยฯกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)