นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562

วันนี้ (12 มิ.ย. 2562) เวลา 09.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562
โดยมีรองอธิบดีฯ ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ฯ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ
โดยก่อนวาระการประชุมกองประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอวีดิทัศน์ สรุปข่าวเด่น พช.
สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ link นี้

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)