นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 13/2562

วันนี้ (7 มิ.ย. 62) เวลา 09.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 13/2562
โดยมีคณะผู้บริหาร ผอ. สำนัก กอง และศูนย์ฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

มีประเด็นสำคัญหารือได้แก่
– ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ ในปี 2562
– การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง
– ความก้าวหน้า OTOP Midyear 2019
– เว็ปไซต์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– เว็ปไซต์ OTOP Today

สถานีข่าว พช.CNS รายงานHi

(Visited 1 times, 1 visits today)