เชิญชมการสัมภาษณ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประเด็น พช. กับการเยียวยาโควิด-19 และ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ทางช่อง NBT

ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประเด็น พช. กับการเยียวยาโควิด-19 และ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ทางช่อง NBT

(Visited 1 times, 1 visits today)