พช. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทย ก้าวไกลสู่สากล

พช. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทย ก้าวไกลสู่สากล

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการทดสอบตลาด โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล และโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า จากสภาพปัญหาสังคมความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาความยากจน ส่งผลให้ประชาชนทุกระดับได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะประชาชนระดับฐานราก กรมการพัฒนาชุมชนมองเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ (Young OTOP) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดมูลค่า เกิดการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้จากการผลิตสินค้า OTOP โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าโดยนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างเรื่องราว การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ดีไซน์ ลวดลายสีสัน การใช้ประโยชน์ และช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยุค 4.0 สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากลและโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายของทั้ง 2 โครงการฯ เป็นเยาวชน OTOP (Young OTOP) ที่มีอายุระหว่าง 15 -30 ปี และมีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก มาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ มีนวัตกรรมและทันสมัย เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0 และการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน โดยมีกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล ซึ่งดำเนินการไปแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 ราย ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนา จำนวน 64 ราย กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 88 ราย ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนา จำนวน 51 ราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้
– การสร้างอัตลักษณ์การสร้างเรื่องราว (Story) เพิ่มมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญา
– การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์มีแบรนด์สินค้า (Design)
– การเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน (Certify)
– การพัฒนาสินค้าระบบออนไลน์เพิ่มช่องทางการจำหน่าย (Online)
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมและมีความทันสมัยตอบรับกลุ่มลูกค้าตลาดสากล (Modern & Innovation)
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง ดำเนินการเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562
3. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในระดับพื้นที่ ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 และกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมทดสอบตลาด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยโครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา กรุงเทพฯ และโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ห้างเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านไปร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนสินค้าจากน้อง ๆ เยาวชน OTOP ในระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา กรุงเทพฯ และในวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ห้างเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ และอย่าลืมมาร่วมช้อปส่งท้ายงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 1 วัน กับความยิ่งใหญ่อลังการงานผ้า ที่แฟนพันธุ์แท้ OTOP ผู้ชื่นชอบและหลงใหลในเสน่ห์ของผ้าไทยไม่ควรพลาด งานดี ๆ ที่จัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้น 18 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)