พช. มอบรางวัลสุดยอดเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น KBO ระดับประเทศ วันนี้ (18 สิงหาคม 2562) เวลา 14.30 น. กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศผลการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยได้รับเกียรติจากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัลฯ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ KBO จังหวัดราชบุรี : ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกาบกล้วย 2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ KBO จังหวัดขอนแก่น : ผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ 3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ KBO จังหวัดเพชรบุรี : ผลิตภัณฑ์ไรมู เซรั่มบำรุงผิว 4) รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1. KBO จังหวัดอุดรธานี : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นคล้า 2. KBO จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ผลิตภัณฑ์ป็อบคอร์นดอย 3. KBO จังหวัดสงขลา : ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 4. KBO จังหวัดกำแพงเพชร : ผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่งยางพารา 5. KBO จังหวัดนครนายก : ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากมะดัน สำหรับการประกวดในครั้งนี้ กรมฯ มีความมุ่งหวังให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ได้ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

พช. มอบรางวัลสุดยอดเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น KBO ระดับประเทศ

วันนี้ (18 สิงหาคม 2562) เวลา 14.30 น. กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศผลการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยได้รับเกียรติจากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัลฯ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยมีเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ KBO จังหวัดราชบุรี : ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกาบกล้วย
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ KBO จังหวัดขอนแก่น : ผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ KBO จังหวัดเพชรบุรี : ผลิตภัณฑ์ไรมู เซรั่มบำรุงผิว
4) รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
1. KBO จังหวัดอุดรธานี : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นคล้า
2. KBO จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ผลิตภัณฑ์ป็อบคอร์นดอย
3. KBO จังหวัดสงขลา : ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
4. KBO จังหวัดกำแพงเพชร : ผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่งยางพารา
5. KBO จังหวัดนครนายก : ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากมะดัน

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ กรมฯ มีความมุ่งหวังให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ได้ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)