นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่วนกลาง ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการตลาด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือในการกำหนดรูปแบบ แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมหารูปแบบบริหารจัดการการใช้ประโยชน์้ศูนย์ OTOP Outlet ประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน

วันนี้ (11 มิ.ย. 2562)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
มอบหมายให้

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่วนกลาง ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการตลาด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือในการกำหนดรูปแบบ แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้คณะฯ ได้ลงพื้นที่ศูนย์ฯ โดยมีนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานโอทอปเทรดเดอร์ไทยแลนด์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ณ บริเวณโครงการพุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ถนนสายเอเชีย กม.44 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)