นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พบปะให้กำลังใจข้าราชการการพัฒนาชุมชน จำนวน 176 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับ การประเมินบุคคลผลงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ภาคบ่าย วันนี้ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

พบปะให้กำลังใจข้าราชการการพัฒนาชุมชน จำนวน 176 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับ
การประเมินบุคคลผลงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีนายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัวในการเข้าสอบด้วย

ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)