นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมคัดเลือกฯ เป็นประธานประชุมชี้แจงระเบียบปฏิบัติกับคณะกรรมการฯ พร้อมพบปะให้กำลังใจข้าราชการการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับ การประเมินบุคคลผลงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

วันนี้ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมคัดเลือกฯ

เป็นประธานประชุมชี้แจงระเบียบปฏิบัติกับคณะกรรมการฯ พร้อมพบปะให้กำลังใจข้าราชการการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับ
การประเมินบุคคลผลงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โอกาสนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์
รอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะให้กำลังใจคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ด้วย

ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพ

(Visited 1 times, 1 visits today)