นายประภาศ บุญยินดี ประธานคณะกรรมการจริยธรรมกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ

วันนี้ (21 ส.ค. 2562 เวลา 14.00 น.)

นายประภาศ บุญยินดี
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ

ประชุมคณะคณะกรรมการจริยธรรมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562 โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้
– การคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) ประจำปี 2562
– การตัดสินผลงานการประกวดคำขวัญและคลิปวิดีโอส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ

ณ ห้อง WarRoom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)