นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

10 มิถุนายน 2562

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้

นายทวีป บุตรโพธิ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นำข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ณ หัองประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)