นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบพ. 2/62

วันนี้ 10 ก.ย. 2562

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)มอบหมายให้

นายทวีป บุตรโพธิ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบพ. 2/62
ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สถานีข่าว พช.CNS รายงานง

(Visited 1 times, 1 visits today)