การสัมภาษณ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประเด็น “90 วันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ทางรายการ Goodmorning Asean fm. 100.5 MCOT News Network

สถานีข่าว พช.CNS ขอเชิญชมการสัมภาษณ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ประเด็น “90 วันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ทางรายการ Goodmorning Asean fm. 100.5 MCOT News Network

(Visited 1 times, 1 visits today)