กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชมการสัมภาษณ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประเด็น การลดดอกเบี้ยและการพักชำระหนี้ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ออกอากาศในรายการ “ครอบครัวข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 วันที่ 22 พ.ค. 63

กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชมการสัมภาษณ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประเด็น การลดดอกเบี้ยและการพักชำระหนี้ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ออกอากาศในรายการ “ครอบครัวข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 วันที่ 22 พ.ค. 63

(Visited 1 times, 1 visits today)