กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์: 0 - 2141 -6047
โทรสาร : 0 - 2143 -8905-7
อีเมล : saraban@cdd.mail.go.th
(Visited 31 times, 1 visits today)