สำนักตรวจราชการ

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสมคิด จันทรมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เยี่ยมและพบปะให้กำลังใจเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากรบรรจุใหม่) รุ่น 119 ณ ห้องประชุมสาธร 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (บ้านพักพัฒนาการจังหวัด) โดยมี นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

05 January 2022 / 20:37 น.