ช่องทางการรับสมัคร มีดังนี้

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   คลิกที่นี่
  2. สมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  3. ส่งใบสมัครกลับมายัง e-mail : youngotop.fabric@gmail.com หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่

คุณศรัญญา  ก่อกิจสุนทรสาร: ที่อยู่ 4/4 หมู่ที่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 12150

(Visited 1 times, 1 visits today)