มาแล้ว!!! ** รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ**

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน
ขอเชิญชวนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ส่งผลงานจากการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันยังมีการดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง มีลักษณะการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มีการบูรณาการและกลไกการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน เพื่อสมัครขอรับ”รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563″
>>แนวทางการปฏิบัติการสมัครรับรางวัล
>>หลักเกณฑ์การสมัครฯ
สามารถดาวโหลดได้ทางลิงค์ https://drive.google.com/folderview?id=1J-QUXV9UCNhcWzbtNotm3taBYcHfzHWY

หรือสามารถเข้าปรึกษาได้ที่คลินิกการสมัครขอรับรางวัลฯของกรมการพัฒนาชุมชนที่ Line Group
https://line.me/R/ti/g/ib0AUWedT8

(Visited 1 times, 1 visits today)