ช่องทางการรับสมัคร มีดังนี้

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   คลิกที่นี่
  2. รายชื่อเป้าหมายหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 84  หมู่บ้าน คลิกที่นี่
  3. หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย  คลิกที่นี่
  4. facebook คลิกที่นี่
(Visited 1 times, 1 visits today)