1. นโยบาย CIO   คลิกที่นี

2.แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2562 คลิกที่นี

3.การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 2013 คลิกที่นี

4. ผลการดำเนินงานโครงการ IPV6 คลิกที่นี่ 

5.การจัดการความรู้ (KM) คลิกที่นี่

6. Infographic ประชาสัมพันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)